نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز برقی تفال
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
سیگار برگ کوبایی
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه کافی شاپ در تهران
تور کویر
خرید بک لینک
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
قيمت باكس هتلی
قیمت تشک رویا
اقدام پژوهي

اقدام پژوهي تغيير رفتارهاي نامناسب دانش آموزان

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل:اقدام پژوهي تغيير رفتارهاي نامناسب دانش آموزان

فهرست مطالب
چكيده ........... ...5
توصيف وضعيت موجود 6
گردآوري اطلاعات (شواهد 1) 10
انتخاب راه حل‌هاي جديد موقتي و اجراي آن‌ها 14
آموزش مهارت‌هاي مطالعه و راهبردهاي يادگيري 26
اجراي طرح جديد و نظارت بر آن 30
گردآوري اطلاعات (شواهد 2) 32
ارزش يابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن 34
نتيجه گيري 35
پيشنهادات 36
منابع و مآخذ 37

چكيده
دانش آموزان امروزي دنبال چيزهاي نو هستند و همگي نياز به توجه دارند. وقتي به افكار، علايق، مهارت‌ها، مشكلات پنهان به عبارت ديگر بهداشت رواني دانش آموزي توجه نمي‌شود، انگيزهٔ تفكر و يادگيري را از دست مي‌دهد. بنابراين با رعايت اصول اساسي بهداشت رواني، ايجاد جوي امن و به دور از هر گونه استرس، روش‌هاي تدريس، مديريت كلاس و نوع تكاليف ارائه شده، بايد طوري طراحي شوند كه همگي از هر نوع شايستگي مورد توجه قرار گيرند.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي تغيير رفتارهاي نامناسب دانش آموزان
ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي اصلاح رفتارهاي غيرمتعـارف و نابهــنجار دانش آموزان

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل:اقدام پژوهي اصلاح رفتارهاي غيرمتعـارف و نابهــنجار دانش آموزان

چكيده
شايد بتوان گفت كه فحش وناسزا گفتن در بين نوجوانان يكي از دغدغه‌هايي است كه خانواده‌ها از ان رنج مي‌برند چرا كه نگران آينده فرزندشان مي‌باشند دراين تحقيق سعي بر آن شده است كه عوامل ايجاد اين رفتار و راه حل‌هاي اساسي براي كاهش اين رفتار نامتعارف بيان شود. من در اين تحقيق ابتدا به بيان موضوع تحقيق پرداختم وسپس باتوصيف وضعيت موجود به بيان مسئله وجمع آوري شواهدي مبني بروجود مشكل يا همان مسئله پرداختم بعد از آن به گرد اوري اطلاعات از طريق مشاهده وياداشت برداري وهمچنين از يافته‌هاي علمي ديگران استفاده شده است وبا استفاده از شيوه شش پرسش يافته‌ها تجزيه و تحليل شده است راه حل‌هاي پيشنهادي با مشاركت همكاران بيان شده وپس از اعتبار سنجي توسط همكاران وشوراي دبيران به مدت دو هفته روز اجرا گرديد وبعداز ان مدت دوبار ه مورد ارزيابي قرار گرفت ودر نهايت نتيجه گيري منطقي صورت گرفت كه نتايج آن در اين تحقيق بيان شده است


لينك دانلود:

اقدام پژوهي اصلاح رفتارهاي غيرمتعـارف و نابهــنجار دانش آموزان
ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي چگونه مي‌توان با آموزش مهارت هاي روش‌هاي زندگي سلامت روحي و رواني دانش آموزان را تقويت نمود

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل:اقدام پژوهي چگونه مي‌توان با آموزش مهارت هاي روش‌هاي زندگي سلامت روحي و رواني دانش آموزان را تقويت نمود

 

چكيده
پژوهش حاضر مربوط به اين است كه چگونه مي‌توان با آموزش مهارت‌ها و روش‌هاي زندگي سلامت روحي و رواني دانش آموزان را تقويت نمود. جامعه آماري تعداد 15 نفر از دانش آموزان دختر هنرستان حرفه اي حاج قاسم عاشوري است كه در سال تحصيلي 92-91 مشغول به تحصيل بودند. پرسشنامه مورد استفاده براي تعيين منبع كنترل دروني و بيروني دانش آموزان پرسشنامه منبع كنترل (لونسون) و پرسشنامه مورد استفاده براي تعيين ميزان سلامت روان پرسشنامه سلامت عمومي كلدبرگ بود كه ابتدا دو پرسشنامه قبل از اجراي كلاس مهارت‌هاي زندگي در اختيار دانش آموزان قرار گرفت و پس از بررسي نتايج اين پرسشنامه‌ها به مدت 4 هفته در هر هفته 2 جلسه مجموعاً 8 جلسه در ماه براي دانش آموزان كلاس مهارت‌هاي زندگي برگزار گرديد و پس از پايان كلاس‌ها مجدداً آزمون سلامت عمومي كلدبرگ از دانش آموزان انجام گرفت. نتايج حاصل از بررسي‌هاي پس آزمون و پيش آزمون نشان دهنده تأثير مثبت آموزش مهارت‌هاي زندگي بر تقويت سلامت روان دانش آموزان بود از نتايج پژوهش مي‌توان در جهت تقويت سلامت روان دانش آموزان در سنين نوجواني و جواني در مدارس استفاده نمود و آن را در جامعه نهادينه نمود.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي چگونه مي‌توان با آموزش مهارت هاي روش‌هاي زندگي سلامت روحي و رواني دانش آموزان را تقويت نمود
ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي بهبود ببخشم

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل:اقدام پژوهي چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي بهبود ببخشم

 

چكيده
بي شك همهٔ انسان‌ها در طول زندگي با مسائلي رو به رو مي‌شوند كه آن‌ها را وادار به فكر كرده تا براي حلّ مشكل خود به دنبال چاره بگردند. حلّ مسأله در زندگي از مهم‌ترين مشغوليات ذهن بشر است لذا بسياري از دانشمندان و متفكّران معتقدند كه: «هدف كلّي هر آموزشي عبارت است از پرورش استعدادها و توانايي‌هاي فرد براي حلّ مسأله» در اين سخن هدف و منظور از «مسأله» هر نوع مشكل و سؤالي است كه در زندگي روزمره براي ما پيش مي‌آيد. با توجّه به اهميّت موضوع حلّ مسأله در زندگي روز مره برهمهٔ دست اندركاران تعليم و تربيت به ويژه معلمان محترم فرض است كه شرايطي رافراهم آورند تا شاگردان با مسائل گوناگون (به خصوص مسائل در حوزه رياضي) مواجه شده و به حلّ آن‌ها اقدام نمايند. من نيز با عنايت به ناتواني و ضعفي كه دانش آموزانم در حلّ مسائل رياضي داشتند برخود واجب دانستم، به نحوي مقتضي، اقدام به رفع اين مشكل نمايم و هدف خود را آموزش روش حلّ مسأله و راهبردهاي آن به دانش آموزان پايهٔ دوّم ابتدايي قرار دهم.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي پايه دوم ابتدايي بهبود ببخشم

ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش آموزانم را به يادگيري درس حرفه و فن ترغيب كنم؟

اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش آموزانم را به يادگيري درس حرفه و فن ترغيب كنم؟

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل:اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش آموزانم را به يادگيري درس حرفه و فن ترغيب كنم؟

چكيده
يكي ازعناصر اصلي دربرنامه درسي و طراحي آموزشي موضوع روش‌هاي ياد دهي- ياد گيري است.

اگر روش‌هاي تدريس و فعا ليت هاي مكمل مورد استفاده، به خوبي انتخاب و اجرا شوند، بدون شك خلاقيت دانش آموزان نيز مجال پرورش پيدا مي‌كند.

اما انتخاب روش‌هاي تدريس اغلب تحت الشعاع خواست و توانايي‌هاي معلمين قرار مي‌گيرد. بسياري از معلمين متأسفانه آموزش را تكثير دانش مي‌دانند و به خلاقيت اهميت نمي‌دهند.

و به دانش آموزي كه محفوظاتش خوب باشد، توجه بيشتري مي‌كنند و خود را تنها فرمانده كلاس مي‌دانند اما در اين ميان معلمين آگاهي نيز هستند.

كه فرا گيرندگان را افرادي صاحب فكر مي‌دانند و براي بروز خلاقيت آموزش مي‌دهند و از كليه امكانات وابزارها براي آسان‌تركردن ياد گيري كمك مي‌گيرند. 0


لينك دانلود:

اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش آموزانم را به يادگيري درس حرفه و فن ترغيب كنم؟
ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه را به رعايت انضباط در كلاس ترغيب كنم

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل:اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه را به رعايت انضباط در كلاس ترغيب كنم

 چكيده
هر رفتار انسان، از جمله محصل، هدف دارد يا هدف گردان است. دانش آموزان، عملي را بي هدف انجام نمي دهند بلكه مي خواهند با آن عمل خود نياز يا نيازهايي را ارضا كنند. بنابراين، بايد هدف ها و نيازهاي ايشان را شناخت و جدي گرفت. مثلاً اگر رفتار نامطلوبي از دانش آموزي سر بزند نبايد تنها جلب توجه را علت آن رفتار بدانيم كاربرد اصول و تدابيري مي تواند به ما كمك كند كه از رخ دادن مشكلات رفتاري جلوگيري كنيم يا آن ها را به حداقل برسانيم. از جمله:
از روز اول آغاز كلاس، مديريت كامل را اعمال كنيم. بايد روز اول به گروه تازه دانش آموزان خود بگوييم كه مقررات ما در اداره كلاس كدام اند و از ايشان چه انتظارهايي داريم.
محيط كلاس را از هر لحاظ حتي فضا و تجهيزات، سالم گردانيم. بايد مطمئن باشيم كه دانش آموزان ما در كلاس راحت اند.و در مدرسه احساس آرامش مي كنند.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه را به رعايت انضباط در كلاس ترغيب كنم
ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي كاهش اضطراب دانش آموزان در ساعت رياضي 

اقدام پژوهي كاهش اضطراب دانش آموزان در ساعت رياضي 

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي چگونه اضطراب دانش آموزپايه سوم راهنمايي را در ساعت رياضي كاهش دادم؟

چكيده:
پژوهش نشان داده است كه عامل بسياري از موارد اضطراب در دانش آموزان در جو عمومي مدرسه و كلاس درس است كه با اصلاح روش تدريس، در ارزيابي و ارزشيابي قابل تضعيف مي‌باشد.
و اما پژوهش حاضر در مورد فاطمه دانش آموز پايه سوم راهنمايي است كه دچار اضطراب در كلاس و به خصوص در درس رياضي است كه پس ازبرخورد با اين مسئله به جمع آوري اطلاعات از منابع گوناگون و استفاده از تجربيات افراد متخصص پرداخته و بعد آن‌ها را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و سپس با ارائه راه حل‌هايي به بهبود و كاهش اضطراب او پرداختم.

لينك دانلود:

اقدام پژوهي كاهش اضطراب دانش آموزان در ساعت رياضي 
ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي بررسي مشكلات رفتاري و اخلاقـــي دانش آموزان

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي بررسي مشكلات رفتاري و اخلاقـــي دانش آموزان و راهكارهاي برطـــرف نمودن آن‌ها در قالب يك پژوهش عملــي

- مقدمه:
اختلالات رفتاري دانش آموزان، يكي از مسائلي است كه معمولاً معلمان با آن مواجه هستند. يكي از عوامل بازدارنده در امر تحصيل، اختلالات رفتاري مي‌باشد. معلّمان در برابر اختلالات رفتاري، به شكل‌هاي متفاوتي از خود عكس العمل نشان مي‌دهند. برخي از معلّمان آنان را به شدّت سركوب مي‌كنند. بعضي از معلمان، در مقابل آنان كو تاه ميآ يند؛ بعضي ديگر آنان را به حال خود رها مي‌كنند. امّا واقعيت اين است كه در اين حالت مشكل ادامه خواهد يافت و مشكلات ديگري نيز به دنبال خواهد آورد.
به نظر مي‌رسد راه منطقي اين است كه وقتي مشكلي در كلاس پيش مي‌آيد؛ بهتر است ابتدا آن مشكل شناسايي شود سپس آن مشكل به صورت علمي مورد بررسي قرار گيرد. بعد از آن راه حل‌هايي جهت رفع مشكل پيدا كرده و به صورت عملي آن مشكل رفع گردد.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي بررسي مشكلات رفتاري و اخلاقـــي دانش آموزان
ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي تأثيرآموزش شيمي با استفاده از فناوري اطلاعات

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي تأثيرآموزش شيمي با استفاده از فناوري اطلاعات (ITبر يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

چكيده
بهره مندي انسان از هوش و استعدادهاي خدادادي، از ديرباز او را بر آن داشته است كه با مشاهده جلوه‌هاي شگفت انگيز طبيعت، عزمي جزم و انگيزه اي قدرتمند در جهت آگاهي يافتن از دانش و فناوري‌هاي روز داشته باشد و در راستاي تحقق هر چه بيش تر اهداف علمي – آموزشي گام بردارد. امروزه اندوختن معلومات در امر ياددهي – يادگيري به تنهايي كافي نيست و نوعي غفلت و بازماندن از كاروان هميشه شتابان علم است. بنابراين استفاده از ابزارها و فناوري‌هاي جديد در برنامه ريزي آموزشي امري بس ضروري مي‌باشد. چنان كه، برنامه ريزان و معلمان در تلاش‌اند تا از اين ابزارها براي غنا بخشيدن به روش‌هاي ياددهي – يادگيري بهره جويند و بستري پويا را براي دانش آموزان فراهم آورند.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي تأثيرآموزش شيمي با استفاده از فناوري اطلاعات

ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي راهكارهاي افزايش علاقه‌مندي دانش‌آموزان درس رياضي

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي راهكارهاي افزايش علاقه‌مندي دانش‌آموزان درس رياضي

 مقدمه
مفاهيم رياضي، يكي از اثربخش‌ترين و كارآمدترين مواد درسي مي‌باشد. به طوري كه مبيني (1380) به نقل از ريچارد كورانت، در اين زمينه مي‌گويد: «رياضيات يكي از عالي‌ترين تراوش‌هاي انديشهٔ آدمي است كه منعكس كنندهٔ ارادهٔ انسان و نشان دهندهٔ سير عقل و برهان و هم‌چنين بيان كنندهٔ ميزان علاقهٔ بشر به كمال و زيبايي است.» نقش بنيادي علم رياضي در پيشبرد ساير علوم و فنون نيز مورد پذيرش همگان است، به طوري كه نرسيدن به هدف‌هاي آموزشي در زمينهٔ رياضي موجب ضعف، ناتواني و دست نيافتن به اهداف مربوط به پيشرفت علوم و فنون ديگر خواهد بود (مبيني،1380، ص 15).


لينك دانلود:

اقدام پژوهي راهكارهاي افزايش علاقه‌مندي دانش‌آموزان درس رياضي
ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ]