تشک طبی
نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز برقی تفال
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
خرید بک لینک
قیمت تشک رویا
اقدام پژوهي

اقدام پژوهي شوراي دانش آموزي در دوره متوسطه


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي شوراي دانش آموزي در دوره متوسطه

 

چكيده:
يكي از مهم‌ترين اهداف تعليم و تربيت، اجتماعي ساختن دانش آموزان يعني آماده كردن آنان براي شركت فعال وسازنده در زندگي اجتماعي، كسب آگاهي نسبت به حقوق اجتماعي خود و بهره برداري صحيح از آن واحترام به حقوق ديگران وهمكاري با ساير افراد جامعه است، يكي از شيوه‌هاي گرايش دانش آموزان به فعاليت‌ها و تصميم گيري‌هاي اجتماعي، مشاركت آنان در گروه‌ها وشوراهاي متشكل از همسالان در مدارس است.در اين راستا، مقاله حاضربا بهره گيري از رويكرد كيفي (مصاحبه)، به بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي باتاكيد بر رويكرد مديريت مبتني بر مدرسه است.نمونهٔ معرف، مدارس مقطع متوسطه واقع در شهرستان ……… از جمله مدرسه تحت مديريتم مي‌باشد. براي تجزيه وتحليل داده‌ها، ابتدا پاسخ‌هاي داده شده به هر سؤال جداگانه نوشته شدند. سپس، در زمينه‌هاي ظاهرشده، هردسته از پاسخ‌ها شناسايي گشتند و پس از جمع بندي، نتايج نشان داد كه اجراي معقول طرح شوراي دانش آموزي مدارس مقطع راهنمايي نيازمند توجه به نكاتي است كه در نتايج تحقيق عنوان گرديده است.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي شوراي دانش آموزي در دوره متوسطه


ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي عدم علاقه دانش آموزان به رشته ي خياطي


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي عدم علاقه دانش آموزان به رشته ي خياطي

در اين اقدام پژوهي به بررسي عدم علاقه دانش اموز به رشته خياطي پرداخته ام. پس از انتخاب موضوع اقدام پژوهي به كامل كردن بحث در مورد آشنايي دانش آموزان به فعاليت هاي رشته ي خياطي پرداخته ام.سپس گزارش كار خود را در كلاس درس به مشاوره و اوليا ارائه دادم و بعد از گرفتن اشكالات آن با موضوع بالا شروع به انجام دادن پژوهش نموده ام.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي عدم علاقه دانش آموزان به رشته ي خياطي


ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي ايجاد انگيزه و فعال سازي درس زبان انگليسي


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي ايجاد انگيزه و فعال سازي درس زبان انگليسي

 

چكيده

پژوهش حاضر، تلاشي است كه در راستاي بررسي تأثير ايجاد انگيزه و فعال سازي دانش آموزن جهت درس زبان انگليسي دختر سال دوم متوسطه در سال تحصيلي .......۹ انجام گرفته است.

به همين منظور تعداد --- نفر دانش آموز دختر سال متوسطه دوم ، از طريق نمونه گيري تصادفي طبقه اي يا طبقه بندي شده به عنوان جامعه آماري انتخاب شدند. سپس براي تعيين ضريب هوشي دانش آموزان ـ با كمك مشاور مدرسه ـ تست ريون روي دانش آموزان اجرا گرديد.بعد از اين مرحله، قبل از اجراي پژوهش، از دروس اول ، دوم و سوم كتاب سال سوم راهنمايي، آزموني به عنوان پيش آزمون برگزار گرديد و بعد از اجراي پژوهش نيز از دروس هفت،هشت و نه كتاب، آزمون ديگري بين دانش آموزان به عنوان پس آزمون اجرا شد. پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بر اساس ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون اندازه‌گيري شد. پس از تجزيه و تحليل آماري داده ها ، با استفاده از روش تحليلي آزمون دو زوجي (paired Sample t test ) نتايج نشان داد كه ايجاد انگيزه مي‌تواند روي بالا بردن ميزان يادگيري درس زبان دانش آموزن مؤثر باشد.


لينك دانلود»

اقدام پژوهي ايجاد انگيزه و فعال سازي درس زبان انگليسي

ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)اقدام پژوهي كيفيت بخشي نكات زباني ادبي دانش آموزان


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي كيفيت بخشي در نكات زباني ادبي در دانش آموزان

چكيده

در اين اقدام پژوهي به كيفيت بخشي در نكات زباني ادبي در دانش آموزان پايه هفتم ميپردازم. پس از انتخاب موضوع اقدام پژوهي به كامل كردن بحث در مورد نكات زباني و ادبي دانش آموزان پرداخته ام.سپس گزارش كار خود را در كلاس درس به مشاوره و اوليا ارائه دادم و بعد از گرفتن اشكالات آن با موضوع بالا شروع به انجام دادن پژوهش نموده ام.
واژه كليدي:كيفيت بخشي ادبيات،زبان و ادبيات هفتم،نكات ادبي هفتم

مقدمه
موضوع اصلي من كيفيت بخشي در نكات زباني ادبي در دانش آموزان پايه هفتم ميباشد.هدف من از انجام اين اقدام پژوهش تقويت مهارت سخن گفتن، تقويت فن بيان، مشاركت در فعاليت‌هاي گروهي، تقويت تعامل بين معلم و دانش‌آموزان ( و دانش آموزان با يكديگر ) و ارزشيابي ميزان درك دانش‌آموز از مطالب درس است.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي كيفيت بخشي در نكات زباني ادبي در دانش آموزانادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي اصلاح روابط اجتماعي دانش اموزان


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي اصلاح روابط اجتماعي دانش اموزان

چكيده
در اين اقدام پژوهي به بررسي اصلاح روابط اجتماعي دانش اموزان پرداخته ام. مشكلات انساني عمدتاً از مسايل اجتماعي و ناشي از ارتباط با ديگران است و ارتباطات ناسالم هسته مركزي اكثر مشكلات رواني را تشكيل مي‌دهند، بنابراين روابط سالم ومؤثر سبب آرامش و امنيت رواني مي‌گرددوروابط ناسالم اضطراب و نگراني فرد را افزايش مي‌دهند. در واقع روابط سالم ومؤثر روابطي است كه هر انسان سالمي با تمامي وجود ، آن را جلب مي‌كند. به اعتقاد كارل راجرز براي رسيدن به درك همدلانه و ارتباط مؤثر شرايطي لازم است از جمله: بي‌ريايي، صداقت، خود بودن و درك مثبت نامشروط. همچنين وي اعتقاد دارد كه براي رسيدن به درك همدلانه بايستي به اين قاعده توجه كرد كه «هر شخصي بايد زماني لب به سخن بگشايد و نقطه نظر خود را بازگو كند كه ابتدا نقطه‌نظر و احساسات مخاطب خود را به دقت درك كرده باشد». گوش دادن پويا به معناي گوش فرادادن همدلانه به طوري كه بتوانيد تا حد امكان تجربه مخاطب خود را درك كنيد و به موقعيتي برسيد كه با او ارتباط مؤثري برقرار سازيد.در اين اقدام پژوهي من به بحث در موضوع پيش آمده در مدرسه اشاره ميكنم.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي اصلاح روابط اجتماعي دانش اموزانادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي درس ادبيات و آرايه‌هاي ادبي


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي درس ادبيات و آرايه‌هاي ادبي

چكيده
درس ادبيات فارسي يكي از مهم‌ترين دروس دانش آموزان در طي دوران تدريس آن‌ها مي‌باشد. اين درس براي بعضي از دانش آموزان به دليل داشتن آرايه‌هاي ادبي فراتر از دانش آن‌ها و معاني پيچيده كه درك آن‌ها در بعضي موارد سخت و دست نيافتني براي آن‌هاست، از محبوبيت كمي برخوردار است.
من در اين كار پژوهشي روش‌هايي را براي علاقه مند سازي دانش آموزان به اين درس شيرين و پر محتوا مخصوصاً آرايه‌هاي ادبي بررسي مي‌كنم و راهبرد آن‌ها را مورد بحث قرار مي‌دهم.
از آنجا كه مي دانيد در رويكردهاي جديد تعليم و تربيت عرضه اطّلاعات كافي نيست. بلكه روش تدريس از اهمّيّت ويژه برخوردار است. نقش اصلي بر عهده دانش آموزان گذاشته مي‌شود كه با مشاركت مستقيم خود به فرآيند يادگيري شكل مي‌دهند و شيوه‌هاي تفكّر كردن را تمرين مي‌كنند. كه اين عمل به صورت‌هاي مختلفي كه در اين پژوهش شرح داده شده است ميسر مي‌گردد.
در نتيجهٔ اين عمل اقدام پژوهي، بسياري از مشكلات و موانع پيشرفتي و علل بي انگيزگي دانش آموزان در درس ادبيّات فارسي و تدريس آرايه‌هاي ادبي را شناسايي و به بهبود آن‌ها مي‌پردازم.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي درس ادبيات و آرايه‌هاي ادبي


ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي دانش آموزان كر و لال مدرسه عادي


فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي دانش آموزان كر و لال مدرسه عادي

چكيده

بسياري از دانش آموزاني كه كم شنوا و مشكل گفتاري دارند، مي‌توانند دليلي بر عقب ماندگي تحصيلي دانش آموزان نسبت به ساير همكلاسي‌هايشان باشند. اين افراد اغلب وضعيت درسي مطلوبي ندارند و به عنوان افراد بي‌توجه و يا حتي داراي مشكلات ذهني برچسب زده مي‌شوند. در ابتداي تحصيلي با اين دانش آموزان آشنا شده ام.آنها از ديگر دوستان خود در تحصيل فاصله دارند و نمي توانند با اين مشكل كنار بيايند. من نيز بعنوان دبير در آن پايه به بررسي هاي لازم براي حل اين مشكل در مدرسه عادي رخ داده را بپردازم. عوارض و بيماري‌هايي مانند اوريون و اوتيت‌هاي گوش مياني مي‌تواند مشكلات جدي در تحصيل دانش‌آموز فراهم نمايد و يا حتي دانش آموزاني پيدا مي‌شوند كه مشكلات گفتار و زبان دارند اما منشا اين مشكل شنوايي آنان است كه در صورت تشخيص، اقدامات درماني يا توان بخشي در رفع مشكل آنان موثر خواهد بود. اگر مشكلات شنوايي در سنين كودكي تشخيص داده شود علاوه بر تاثير مثبت بر گفتار و زبان، بروز عوارض سوء عاطفي رواني كم شنوايي را نيز از بين خواهد برد. به علاوه تشخيص زودرس از هزينه‌هاي سنگين توان بخشي شنوايي در سال‌هاي آتي خواهد كاست.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي دانش آموزان كر و لال مدرسه عادي


ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي كاهش مشكلات رفتاري با همكاري خانواده

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي كاهش مشكلات رفتاري با همكاري خانواده

 
چكيده
اقدام پژوهي بنده بر اين اساس انجام شده است كه با ارتباط با خانواده ...چگونه ميتوانم مشكل رفتاري آن را كاهش دهم.منظور از مشكلات مدرسه در بحث حاضر، مسائلي غير از درس و يادگيري است. گاهي مواردي از قبيل: دعوا با دانش‌آموزان ديگر، اختلاف با معلم، بي‌انضباطي، اخراج از كلاس و مدرسه و آوردن موبايل در مدرسه پيش مي‌آيند كه به نوعي والدين نيز مجبورند درگير ماجرا شوند. در اين موارد چه بايد كرد؟ مدرسه، محيطي اجتماعي است و به مانند محيط‌هاي اجتماعي ديگر، تنش‌ها و تعارض‌هايي را بين افراد به وجود مي‌آورد. ممكن است فرزند شما با همكلاسي خودش و يا دانش‌آموزي از كلاس ديگر و حتي مدرسه‌اي ديگر دعوا كند، احتمال دارد بين او و معلمش سوء تفاهم يا اختلافي به وجود بيايد و يا شايد رفتاري انجام دهد كه از نظر اولياي مدرسه بي‌انضباطي و رفتاري مغاير با مقررات مدرسه تلقي شود. اگر فرزند شما مشكلي در مدرسه پيدا كرد، قبل از پرداختن به موضوع بايد به چند نكته توجه كنيد: هنوز هم هستند والديني كه از مدرسه فقط توقع پوست و استخوان فرزندشان را دارند و چيز ديگري نمي‌خواهند؛ والديني كه هر نوع تصميم‌گيري درباره فرزندشان را به مدرسه مي‌سپارند. در مقابل، طيفي از والدين هستند كه به بهانه علاقه به فرزند و در واقع به دليل مشكلات خاص خودشان، به مدرسه اجازه‌ نمي‌دهند كه كوچك‌ترين تندي در حق فرزندشان اعمال كند. نه آن رفتار درست است و نه اين رفتار؛ بهترين و منطقي‌ترين روش، عدالت و انصاف است. اگر با اين پيش‌داوري وارد مدرسه شويد كه «هميشه حق با مدرسه است» يك اشتباه مرتكب شده‌ايد. ممكن است اولياي مدرسه رفتار اشتباهي در پيش بگيرند و احتمال هم دارد كه فرزند شما موقعيتي به وجود بياورد كه عوامل مدرسه را به اعمال رفتاري تند حتي تنبيه وابدارد. بنابر اين، قبل از هر نوع پيش‌داوري، به خود تذكر دهيد كه منصفانه‌ و بدون غرض رفتار خواهيد كرد.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي كاهش مشكلات رفتاري با همكاري خانواده

اقدام پژوهي كاهش مشكلات رفتاري با همكاري خانواده

 

 

كانال تلگرام سايت فرهنگيان ،دبيران و دانش آموزانادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)اقدام پژوهي تشويق دانش آموزان به انجام فعاليتهاي ورزشي 

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي تشويق دانش آموزان به انجام فعاليتهاي ورزشي 

 

چكيده:
ورزش، حركات هماهنگ عضلانى است كه موجب سلامتي و تقويت اعضاى بدن مى گردد.

ورزش كردن يكي از راه هاي مبارزه با بيماري هاي جسمي، روحي و مفاسد اخلاقي در يك جامعه است.

ورزش و فعاليت فيزيكي مي تواند باعث عملكرد بهتر كودكان در مدرسه و موفقيت بيشتر در امور آموزشي و يادگيري شود.

در آموزه هاي ديني ما نيز به ورزش و انجام فعاليتهاي ورزشي سفارش گوناگون شده است.

طوري كه پيامبر اكرم (ص ) فرموده اند: به كودكان خود شنا، تيراندازي و اسب سواري بياموزيد .
بسياري از مردم فكر مي كنند كه دانش آموزان فقط زنگ رياضي يا علوم يا... را دوست ندارند.

ولي زنگ ورزش را دوست دارند در صورتي كه اين طور نيست.

برخي از دانش آموزان از زنگ ورزش بيزارند! ورزش نكردن برخي دانش آموزان مسئله¬اي است.

كه ذهن خيلي ها را به خود مشغول كرده است و در اين باره تحقيقات زيادي صورت گرفته است اينجانب نيز كه اولين سال است.

در رشته ي تربيت بدني انجام وظيفه مي كنم، در زنگ ورزش كلاس خودم دانش آموزاني را ديدم كه به ورزش اهميت نمي¬دهند.

و از ورزش كناره گيري مي كنند و در گو شه¬اي مي نشينند و به تماشاي بازي دانش آموزان يا خواندن كتاب مي پردازند.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي تشويق دانش آموزان به انجام فعاليتهاي ورزشي 

ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي چگونه توانستم رياضي را بهبود بخشم

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي چگونه توانستم رياضي را بهبود بخشم

 

چكيده
در اين اقدام پژوهي به بررسي بهبود وضعيت رياضي يكي از دانش آموزان ابتدايي بنام .... پرداخته ام كه اين دانش آموز وضعيت نامناسبي در مفهوم و درك اين درس داشته است. عدم توجه به آموزش كافي و درست در دوره ي ابتدايي مشكل بزرگي است . چه بسيار دانش آموزاني كه به سطح دوره ي راهنمايي مي آيند و هنوز از درك يك مسئله ي ساده ي رياضي عاجزند ، به اين علت كه دوره ي ابتدايي ، يك دوره ي حساس در آموزش محسوب مي شود و در صورت توجه نكردن به آن ، مشكلات زيادي در آينده ايجاد خواهد شد.پس از انتخاب موضوع اقدام پژوهي به كامل كردن بحث بهبود وضعيت اين موضوع اعلام شده پرداخته ام.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي چگونه توانستم رياضي را بهبود بخشم
ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ]