تشک طبی
نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز برقی تفال
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
خرید بک لینک
قیمت تشک رویا
اقدام پژوهي

اقدام پژوهي راهكارهاي اصلاح رفتارهاي نابهنجار دانش آمــوزان

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي راهكارهاي اصلاح رفتارهاي نابهنجار دانش آمــوزان

 

چكيده
شايد بتوان گفت كه فحش وناسزا گفتن در بين نوجوانان يكي از دغدغه‌هايي است كه خانواده‌ها از ان رنج مي‌برند چرا كه نگران آينده فرزندشان مي‌باشند دراين تحقيق سعي بر آن شده است كه عوامل ايجاد اين رفتار و راه حل‌هاي اساسي براي كاهش اين رفتار نامتعارف بيان شود. من در اين تحقيق ابتدا به بيان موضوع تحقيق پرداختم وسپس باتوصيف وضعيت موجود به بيان مسئله وجمع آوري شواهدي مبني بروجود مشكل يا همان مسئله پرداختم بعد از آن به گرد اوري اطلاعات از طريق مشاهده وياداشت برداري وهمچنين از يافته‌هاي علمي ديگران استفاده شده است وبا استفاده از شيوه شش پرسش يافته‌ها تجزيه و تحليل شده است راه حل‌هاي پيشنهادي با مشاركت همكاران بيان شده وپس از اعتبار سنجي توسط همكاران وشوراي دبيران به مدت دو هفته روز اجرا گرديد وبعداز ان مدت دوبار ه مورد ارزيابي قرار گرفت ودر نهايت نتيجه گيري منطقي صورت گرفت كه نتايج آن در اين تحقيق بيان شده است


لينك دانلود:

اقدام پژوهي راهكارهاي اصلاح رفتارهاي نابهنجار دانش آمــوزان

ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي حس خودباوري و اعتماد بنفس در دانش آموزانم 

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايلنام فايل:اقدام پژوهي چگونه توانستم در دانش آموزانم حس خودباوري و اعتماد بنفس را بوجود آوردم؟

چكيده
اهميت اعتماد به نفس براي كساني كه با كودكان و نوجوانان سرو كار دارند امري روشن است مشكل است بتوان ارتباط نزديكي با كودكان داشت.

ولي از باورهاي مهم آنان در مورد خودشان غافل بود اخيراً به نظر مي‌رسد كه اعتماد به نفس يك موضوع عموم پسند باشد كه مقبوليت آن همچنان در حال افزايش است كتاب‌هاي مختلف براي والدين، معلمان با مشاوران وخود كودكان ونوجوانان بر نياز به داشتن اعتماد به نفس تأكيد دارد.
اعتماد بنفس و يا احساس ارزشمندي يكي از نيازهاي اساسي و اوليه بشر است, اعتماد بنفس در چگونگي كيفيت اعمال و رفتار بشر در تمامي مراحل زندگي نقش مهمي بازي مي‌كند.

مطالعه‌هاي تأثير اعتماد بنفس بالا را در بهبود عملكرد و ارضاي شغلي, اجتماعي, خانوادگي و حفظ بهداشت و سلامت جسمي و رواني در مراحل مختلف سني نشان مي‌دهد.
اعتماد بنفس پايين يكي از معضلات رواني بشر به خصوص در سنين نوجواني و اوايل جواني است. زيرا در بين گروه‌هاي مختلف سني اعتماد بنفس در دوره نوجواني با توجه به تغييرات جسمي و رواني و شكلگيري شخصيت و بحران‌هاي مختلف آسيب پذير تر است.

عدم وجود اعتماد بنفس مي‌تواند مشكلات متعددي از جمله درگيري‌هاي اجتماعي, افت تحصيلي, امادگي جهت ابتلا به انواع اختلال‌هاي رواني بخصوص افسردگي و خودكشي, اضطراب و اعتياد بوجود آورد.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي حس خودباوري و اعتماد بنفس در دانش آموزانم 

ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي چگونه فرصت يادگيري را در كلاسهاي چند پايه ابتدايي

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي چگونه فرصت يادگيري را در كلاسهاي چند پايه مقطع ابتدايي تقسيم كنيم؟

چكيده
يكي از شرايط ويژه كه در آن معلمان به مقتضاي شرايط مي‌بايست كار ياددهي – يادگيري را به پيش ببرند، وجود مدارس كوچك با كلاسهاي چند پايه است. در اين مدارس تعداد دانش آموزان كم بوده و اين مدارس در نقاط دور افتاده تشكيل مي‌شوند. تنوع پايه‌هاي تحصيلي، كوچك بودن محيط كلاس، نبود مواد آموزشي و تجهيزات آموزشي و پرورشي از جمله مشكلات و شرايطي است كه در اين گونه محيط‌هاي آموزشي حكم فرم است و با وجود اين شرايط انتظار مي‌رود كه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و عملكرد آموزشي معلم و فرايند يادگيري در اين مدارس همانند ساير مدارس به پيش برود.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي چگونه فرصت يادگيري را در كلاسهاي چند پايه ابتدايي


اقدام پژوهي چگونه فرصت يادگيري را در كلاسهاي چند پايه ابتداييادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي ترغيب دانش آموزان مدرسه به سمت مطالعه

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي ترغيب دانش آموزان مدرسه به سمت مطالعه در جهت ارتقاء سطح علمي و درسي دانش آموزان و جلوگيري از افت تحصيلي

چكيده
يكي از ضرورت‌هاي نظام آموزشي، موفقيت در ادامه و گسترش مهارت‌هاي لازم تحصيلي در دانش آموزان است. يك راه براي دستيابي به عملكرد بهتر در آموزشگاه، استفاده از روش‌ها و فنون مطالعه ويادگيري است.

دو عنصر اساسي معلم و دانش آموز در امر آموزشي و يادگيري وجود دارد و يادگيري مستلزم تعامل فعال و مؤثر بين اين دو عنصر مي‌باشد.

تاكنون در مورد راهبردهاي آموزشي و روش‌هاي تدريس معلم تحقيقات خوبي صورت گرفته است و معلمان در دوره‌هاي مختلف با روش‌ها و راهبردهاي آموزشي آشنا مي‌شوند.

ولي به عنصر اساسي ديگر فرايند آموزش ويادگيري يعني دانش آموز وروشها و راهبردهاي يادگيري او توجه چنداني صورت نگرفته است.
امروزه جلوگيري از افت تحصيلي دانش آموزان و كمك به ارتقاي عملكرد تحصيلي آنان به عنوان يك اصل مهم در نظام آموزشي هر جامعه مورد نظر است.

استفاده از راهبردهاي يادگيري بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان تأثير مي‌گذارد. يك دانش آموز همانگونه كه نيازمند يادگيري خواندن، نوشتن و حساب كردن است، بايد نحوه مطالعه و يادگيري را نيز بياموزد.

در واقع اساس منطقي آموزش بر اين اصل استوار است كه به دانش آموزان ياد بدهيم چگونه ياد بگيرند، چگونه به خاطر بسپارند و چگونه مساله حل كنند.

لينك دانلود:

اقدام پژوهي ترغيب دانش آموزان مدرسه به سمت مطالعه


ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي بررسي و ارائه راهكارهاي جلوگيري از افت تحصيلي

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي بررسي و ارائه راهكارهاي جلوگيري از افت تحصيلي

 

چكيده
افت تحصيلي يكي از مشكلات نظام‌هاي آموزشي است، وهر سال مقادير معتنابهي از امكانات مالي ونيرو هاي انساني، آموزشي وپرورشي به اين معضل اختصاص داده مي‌يابد.

از آنجا كه افت تحصيلي با نظام آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و خانوادگي جامعه ارتباط تنگاتنگي دارد، بررسي آن مستلزم دقت نظر و ارزيابي دقيق عوامل عديده اي است.
بسياري از افراد افت تحصيلي را به معناي ناتواني دانش آموز در يادگيري مواد درسي مي‌دانند

. بدون شك اين تصوري نادرست است ناتواني كودك در فراگيري دروس ممكن است از توانايي‌هاي ذهني محدود و ضعيف ناشي شود در حالي كه افت تحصيلي به معناي نزول از يك سطح بالاتر به سطحي پايين تر در تحصيل و آموزش است.
مشاهده اين گونه افت وخيز ها در عملكرد تحصيلي دانش آموزان، ما را به بررسي علل ان فرا مي‌خواند.

از آنجا كه نظام آموزش وپرورش يكي از سازمان‌ها و نهادهاي پر هزينه كشور است و نيز به دليل ارزش حياتيان در تأمين و تربيت نيروي انساني ماهر ومتخصص جامعه.

و بطور كلي اعتلاي فرهنگي و اقتصادي كشور، بررسي دلايل افت تحصيلي و روش‌هاي مقابله با آن، مي‌تواند از به هدر رفتن سرمايه‌هاي مادي ومعنوي مردم و مسئولان پيشگيري كند و به كارايي هر چه بيشتر افراد جامعه بينجامد.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي بررسي و ارائه راهكارهاي جلوگيري از افت تحصيلي

ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي بهبود انضباط دانش آموزان ساعت تدريس

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي چگونه توانستم انضباط دانش آموزان را در ساعت تدريس بهبود بخشم؟

چكيده
در سال تحصيلي اخير كه بطور تمام وقت در آموزشگاه ... مشغول خدمت شدم، شاهد مسألهٔ بي انضباطي بچه‌ها و مشكلات مدرسه كه باعث آزار برخي همكاران مي‌شد، بودم.
تقريباً هفته اي سه بار و هر هفته يكي از همكاران مي‌ناليد در حالي كه از شدت عصبانيت گر گرفته بود از كلاسش وارد دفتر مي‌شد و معمولاً هم از دانش آموزان كلاس سوم انساني مي‌ناليدند و آن‌ها را دانش آموزاني نفهم و بي انضباط مي‌خوانند كه به همه چيز توّجه دارند مگر درس و تكاليفشان و اينك آن‌ها هيچ احساس مسئوليتي در قبال وظايف تحصيلي و مدرسه خود ندارند و تنها براي گذراندن وقت به مدرسه مي‌آيند و هيچ ارزشي براي زحمات معلم‌هايشان قائل نيستند.
خوشبختانه با راه كارهايي كه در اين پژوهش هم به آن‌ها پرداخته شده، توانستم تا حد زيادي اين رفتارها را كنترل كنم و مانع تكرار مجدد آن‌ها توسط دانش آموزان گردم.

لينك دانلود:

اقدام پژوهي بهبود انضباط دانش آموزان ساعت تدريس
ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي تشويق دانش آموزان به تحقيق و پژوهش در درس علوم

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

اقدام پژوهي تشويق دانش آموزان به تحقيق و پژوهش علوم

نام فايل:اقدام پژوهي چگونه مي‌توانم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش در درس علوم و دروس ديگر تشويق كنم؟

چكيده:اقدام پژوهي تشويق دانش آموزان به تحقيق و پژوهش علوم 
انسان از سرآغاز زندگي، يعني از زماني كه چشم به جهان مي گشايدبا سؤالات فراواني رو به رو مي‌شود و تا زماني كه چشم از جهان فرو مي‌بندد، در جست و جوي يافتن پاسخ آن‌هاست.

پژوهش، زمينه ساز رشد و توسعه پايدار جامعه است. يكي از زير بناترين فعاليت‌ها در امر پويايي وپيشرفت هرجامعه، پرداختن به فعاليت‌هاي پژوهشي، به ويژه در مراكز علمي و فرهنگي است (رشد معلم، آذر 82).

در طول تاريخ، انسان همواره كوشيده است تجارب و يافته‌هاي خود را به فرزندان و نسل آينده منتقل كند.

اين نياز به آموزش و يادگيري، سبب بقاي جوامع بشري شده و بدين سان، فرهنگ سازي وحفظ آن، جزء لاينفك آرمان‌هاي انساني و شناسنامه انسان گرديده است.

در جوامع نخستين، ياددادن و ياد گرفتن به شيوهٔ سنتي و از طريق باز سازي تجارب انجام مي‌شد و به صورت اطلاعات مورد نياز، در عرصهٔ زندگي حفظ مي‌گرديد و گسترش مي‌يافت.

در نتيجه، مردم كمتر به فكرتوسعه بودند. در حالي كه در دهه‌هاي گذشته، پيشرفت‌هاي مهمي صورت گرفته و تقريباً اكثر ابداعات، مربوط به يك صد سال گذشته است.

توليد و گسترش سرسام آور اطلاعات، دانش و كسب مهارت در علوم، وظايف نسل امروز را در مقايسه با نسل گذشته، افزون تر ساخته است.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي تشويق دانش آموزان به تحقيق و پژوهش در درس علوم


ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي روش تدريس مبتني بر فناوري اطلاعات

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي روش تدريس مبتني بر فناوري اطلاعات

 چكيده
در اين چند سال بعنوان معلم پايه سوم ابتدايي با دانش آموزاني با ويژگي‌هاي رفتاري و اجتماعي متفاوت سر و كار داشتم. اما امسال يكي از دانش آموزان من به نام عليرضا، با بقيه بچه‌هايي كه تا به حال ديده بودم خيلي فرق داشت. او كودكي خجالتي، مضطرب و افسرده بود. آهسته و لرزان صحبت مي‌كرد. با بقيه بچه‌ها دوست نمي‌شد و گوشه گير بود. حتي قادر نبود كه وسايل خود را از كيفش در آورد. كتابش را وارونه در دست مي‌گرفت و هنگام تصويرخواني از كتاب بخوانيم، مي‌گفت: چيزي نمي‌بينم. در نوشتن نيز مشكل داشت و ساده‌ترين علائم كتاب بنويسيم را نمي‌توانست، بنويسد. او رياضي را درك نمي‌كرد. به طور كلي او دچار اختلالات يادگيري يا ديسلكسي بود. در گوش دادن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، استدلال كردن و درك كردن مشكل داشت. با بررسي‌هايي كه انجام دادم از نظر فيزيكي و هوش كاملاً سالم و عادي بود ولي در يادگيري بسيار مشكل داشت. براي حل اختلالات يادگيري و رفتاري او نياز به روش تدريس مناسب و خاص بود.
پس از مطالعه و بررسي فراوان، روش‌هاي ويژه اي را براي بهبود وضعيت او به كار بستم. راه حل‌هاي مختلف را آزمايش كردم. بهترين راه اين بود كه نوآوري‌هاي آموزشي را به كار ببرم و با استفاده از فناوري نو اختلالات يادگيري عليرضا را حل كنم. بنابراين از روش IT استفاده كردم.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي روش تدريس مبتني بر فناوري اطلاعات


ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)

اقدام پژوهي چگونه مشكلات رفتاري يكي از دانش آموزان را برطرف نمودم

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي چگونه مشكلات رفتاري يكي از دانش آموزان را برطرف نمودم

چكيده
اينجانب .....با كد پرسنلي .....، مدت 23 سال است كه در سازمان مقدس آموزش و پرورش مشغول به خدمت مي‌باشم. در سال جاري به عنوان معاونت پرورشي و تربيت بدني مجتمع .....شهرستان .....واقع در استان ..... مشغول به خدمت هستم.
تحقيق حاضرمربوط به يكي از دانش آموزان همين مجتمع مي‌باشد كه نا آرام و ناسازگار بود و مرتب به ديگران پرخاشگري مي‌كرد كارهاي او را زير نظر گرفتم.

و متوجه شدم كه اين كودك در اين چند ساله همين رفتارها را داشته و باعث آزار و اذيت ديگران بوده است. به طوريكه بچه‌ها از كنار او بودن رنج مي‌بردند، چون از اذيت‌هاي او درامان نبودند.

طي تحقيقات مستمر به اين نتيجه رسيدم كه او از كودكي از حمايت‌هاي بي رويه پدر برخوردار بوده، پدر و مادر براي تربيت او همسو نبوده و او نيز از اين رفتار سوء استفاده كرده و رفتارهاي زشت و ناپسندي از خود بروز داده است.

چون پرخاشگري‌هاي او بيش از حد شده بود و ديگران از دست او آرامش نداشتند به فكر افتادم تا راهي پيدا كرده كه اين رفتارهاي زشت او را كاهش دهم.
گروهي متشكل از مدير، معاونين مدرسه و معلم سال قبل او تشكيل دادم. راه حل‌هايي با مشورت آن‌ها در نظر گرفته شد.

از جمله:
سرپرستي گروهي كوچك، دادن چند مسئوليت به او، كم كردن حمايت پدر، افزايش محبت مادر، همكاري والدين با اولياء مدرسه، تذكر و توضيح عواقب كارهايش، هم جهت بودن والدين در تربيت او و ...


لينك دانلود:

اقدام پژوهي چگونه مشكلات رفتاري يكي از دانش آموزان را برطرف نمودم

ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)اقدام پژوهي بررسي دلايل افت تحصيلي در درس عربي سوم راهنمايي اقدام پژوهي بررسي دلايل افت تحصيلي در درس عربي سوم راهنمايي اقدام پژوهي بررسي دلايل افت تحصيلي

اقدام پژوهي بررسي دلايل افت تحصيلي در درس عربي سوم راهنمايي

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل

نام فايل:اقدام پژوهي بررسي دلايل افت تحصيلي در درس عربي سوم راهنمايي

چكيده:
افت تحصيلي كاهش عملكرد دانش آموز از رضايت بخش به نامطلوب است، اگر بين استعداد بالقوه و بالفعل دانش آموزي فاصله اي ايجاد شود، از آن به عنوان افت تحصيلي ياد مي‌شود و بهترين شاخص در اين زمينه مقايسه عملكرد قبلي و فعلي است
دراين پژوهش كه در مدرسه راهنمايي ومقطع سوم در درس عربي صورت گرفته دلايل افت درسي دانش آموزان با استفاده از روش پرسش نامه ومصاحبه بااولياء مورد بررسي قرارگرفته است.
ارتباط نزديكي بين آموخته‌هاي قبلي دانش آموزان با مطالب درس جديد وجود دارد.
مشاركت دانش آموزان در تدريس‌ها به تعميق آموخته‌هاي اوكمك شاياني مي‌كند.
انجام بازي فردي وگروهي كلاس راشاداب وازدلزدگي نسبت به درس عربي مي‌كاهد.
عامل تشويق تأثير محسوسي در بهبود فرآيند يادگيري دارد.
استفاده از وسايل كمك آموزشي در يادگيري دانش اموزآن نقش مثبت دارد.


لينك دانلود:

اقدام پژوهي بررسي دلايل افت تحصيلي در درس عربي سوم راهنمايي


ادامه مطلب...
ارسال توسط اقدام پژوهي
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ]